STRÁNKA S 0% ÚROKOM!

WEBTRÁNKA PRE KAŽDÉHO...

Webstránka na splátky

Webová stránka je dlhodobo považovaná za jeden z najúčinnejších prostriedkov pre získanie nových zákazníkov. Stáva sa osobnou či firemnou vizitkou a v dnešnej dobe sa jej pripisuje štatút najmasovejšieho využívaného média. Predstavuje investíciu dlhodobého charakteru a jej návratnosť je priamo úmerná celkovej kvalite. Efektívnym spôsobom prezentuje výrobky, služby a zámery.  


Kladiete si otázku, ako získať kvalitnú webstránku aj napriek tomu, že v začiatkoch podnikania nedisponujete prebytkom finančných prostriedkov? 

Možnosťou je využiť jednoduché a efektívne riešenie vo forme webstránky na splátky bez navýšenia!                 


Rozloženie splátky za webstránku na obdobie 6 mesiacov: 

Cena webstránky 400€
Priama platba – záloha (1/4 z ceny stránky) 100€
Zostatok k úhrade 300€
Počet mesačných splátok 6
Výška mesačnej splátky 50€
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 0%
Celková doba splatnosti 6 mesiacov
  
Rozloženie splátky za webstránku na obdobie 10 mesiacov: 

Cena webstránky 1000€
Priama platba – záloha (1/10 z ceny stránky) 100€
Zostatok k úhrade 900€
Počet mesačných splátok 10
Výška mesačnej splátky 90€
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 0%
Celková doba splatnosti 10 mesiacov


Výhody webstránky na splátky

•   Moderné webové riešenie s minimálnou prvotnou investíciou.
•   Umožňuje investovať financie do iných neodkladných priorít.
•   Cena webstránky je u nás rovnaká ako pri jednorazovej platbe.

Toto vám nikto nedá! 

•   Vlastný splátkový kalendár mimo bankových a nebankových spoločností!
•   0% úrok! 
•   Rozloženie splátok až na obdobie 10 mesiacov!
•   Splátkový kalendár vieme nastaviť klientom individuálne!
•   Neúčtujeme si žiadne skryté poplatky!
•   Nevyžadujeme žiadneho ručiteľa ani ručenie majetkom! 
•   Nevyžadujeme dokladovať bonitu klienta!

Stále váhate? Splátky na ktoré máte! 

V prípade ak nie je vo vašich silách úhrada splátky v dohodnutý termín, spoločne si dohodneme riešenie vyhovujúce obom stranám.
Príklad: Tolerujeme 1 mesačný splátkový odklad.

Podmienky využitia služby

•   Minimálna cena objednávky webstránky nesmie byť nižšia ako 100€.
•   Vo vopred dohodnutom termíne zaplatíte zálohu vo výške dohodnutej oboma stranami z celkovej sumy a zbytok zaplatíte v mesačných splátkach.
•   Prístup do administrácie stránky je výlučne v réžii tvorcu do doby jej celkovej úhrady. 
•   Po vytvorení a odovzdaní diela klientovi a jeho následnom odstúpení od zmluvy, zaniká nárok na vrátenie zálohy v jej plnej výške.
•   Prístupové údaje k hostingu a doméne budú odovzdané klientovi až po uhradení všetkých platieb.
•   Klient bez súhlasu autora nesmie zasahovať do systému iným, než vopred dohodnutým spôsobom.
 

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás bezodkladne kontaktovať na tel. čísle: 0910221112 (o2)!